W bieżącym roku, tradycyjnie jak w poprzednich latach Święto Pułkowe celebrowaliśmy od soboty 23 maja. Towarzyskie spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w intencji poległych, pomordowanych oraz zmarłych Ułanów Podolskich i członków ich rodzin.

Msza miała niezwykle uroczysty i podniosły charakter i była odprawiana przez dwóch księży. Celebrans szczególnie wspominał twórców i organizatorów naszego Stowarzyszenia-śp. rotmistrza Józefa Dereń de Cornelian i inż. Wiesława Ziembickiego oraz osoby, które odeszły do wieczności od ostatniego Święta Pułkowego. Oprawę mszy zapewniła Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko” z proporcem pułkowym w barwach 12 Pułku Ułanów Podolskich. W mszy św. wzięli też udział szczecińscy harcerze. Po mszy tradycyjnie zebraliśmy się przy naszym Ołtarzu Pułkowym, gdzie prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy świętej.Po mszy uczestnicy udali się na mały dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich, gdzie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Kwiaty złożyli razem z prezesem członkowie rodzin oficerów i podoficeró w Stanisław Fudakowski, Renata Lipska, Emilia Reda, Bogusława Jarosz, Danuta Kuczakowska.

Po oficjalnej części spotkaliśmy się wszyscy razem na uroczystej kolacji. Atmosfera była niezwykle miła i rodzinna. Prezes przywitał serdecznie wszystkich gości, witając szczególnie tych, którzy uczestniczyli pierwszy raz w naszym spotkaniu. Prezes podkreślił, że coraz więcej przedstawicieli rodzin zapisuje się do naszego Stowarzyszenia, zwłaszcza obecność nie tylko dzieci, ale wnuków i prawnuków Ułanów Podolskich bardzo cieszy. Uczczono też minutą ciszy osoby, które zmarły w ostatnim czasie od poprzedniego Święta Pułkowego: p. Halina Ziembicka – wiceprezes RP, p. Irena Dereń de Cornelian – członek założyciel RP, p. Zbigniew Duch, p. Jacek Fudakowski – najstarszy syn ostatniego dowódcy 12 P.Uł., p. Józef Raniowski, p. por. Henryk Ścigała. Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych.

Na spotkaniu omawialiśmy bieżącą sytuację Stowarzyszenia, m.in. gotowość do ewentualnej rejestracji w KRS w przypadku przeistoczenia się ze stowarzyszenia zwykłego na rejestrowe. W związku ze śmiercią p. Haliny Ziembickiej – Wiceprezesa RP dokonano uzupełnienia we Władzach. Nowym Wiceprezesem RP został syn p. Haliny, wnuk st. wachm. Aleksandra Ziembickiego – kol. Robert Ziembicki, mjr. rez. SG, dotychczasowy Przewodniczący KR, a na jego miejsce wybrano kol. Sławomira Gargasiewicza przedstawiciela rodziny por. Jana Wajlanda.

Poruszono też sprawę Odznaki Honorowej, legitymacji członkowskich i proporczyków, będących symbolem przynależności do „Rodziny Podolskiej”. Prezes podziękował za prace i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia kol. Romualdowi Szmytowi i kol. Rafałowi Raniowskiemu. Prezes przekazał również pamiątkowe dyplomy-podziękowania i prezenty książkowe najbardziej aktywnym członkom Stowarzyszenia. Omawiane było też szereg działań władz Stowarzyszenia, o których członkowie na bieżąco są informowani, w tym kwestia promocji przez stronę internetową i Facebooka. Obiecaliśmy spotkać się w przyszłym roku jeszcze we większym gronie.