W bieżącym roku, Święto Pułkowe celebrowaliśmy od soboty 14 maja. Towarzyskie spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w intencji poległych, pomordowanych oraz zmarłych Ułanów Podolskich i członków ich rodzin.

Msza miała niezwykle uroczysty i podniosły charakter i była odprawiana przez księdza ppłk. Piotra Srokę, proboszcza. Celebrans szczególnie wspominał twórców i organizatorów naszego Stowarzyszenia – śp. rotmistrza Józefa Dereń de Cornelian i inż. Wiesława Ziembickiego oraz osoby, które odeszły do wieczności od ostatniego Święta Pułkowego. Oprawę mszy zapewniło Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Monte Cassino” (dawnej znane pod nazwą GRH „BORUJSKO”). W mszy św. wzięli też udział szczecińscy harcerze. Po mszy tradycyjnie zebraliśmy się przy naszym Ołtarzu Pułkowym, gdzie prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy świętej.Po mszy uczestnicy udali się na mały dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich, gdzie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Kwiaty złożyli razem z prezesem członkowie rodzin oficerów i podoficeró w Stanisław Fudakowski, Emilia Reda, Bogusława Jarosz, Danuta Kuczakowska oraz przedstawiciel sympatyków Pułku por. rez. Romuald Szmyt.

Po oficjalnej części spotkaliśmy się wszyscy razem na uroczystej kolacji. Atmosfera była niezwykle miła i rodzinna. Prezes przywitał serdecznie wszystkich gości, witając szczególnie tych, którzy uczestniczyli pierwszy raz w naszym spotkaniu. Prezes podkreślił, że Stowarzyszenie rozwija się i występuje stały wzrost członków rodzin, którzy wstępują do naszej Rodziny Podolskiej. Jest to smutne w aspekcie odchodzenia naszych ukochanych kombatantów na wieczną wartę, o czym Prezes wspomniał wymieniając osoby, które odeszły do wieczności od ostatniego Święta Pułkowego. Osoby te uczczono też minutą ciszy. Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych.

Na spotkaniu omawialiśmy bieżącą sytuację Stowarzyszenia, w tym wprowadzenie w życie uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 1/2014 z dnia 06.03.2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Pamiątkowej Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich „Rodzina Podolska”, Odznaka w swoim wyglądzie miała nawiązywać do historycznej Odznaki Jubileuszowej, zwanej potocznie „Odznaką dla Pań”, która została ustanowiona w 1928 r. Ze względu na to, że jesteśmy w posiadaniu oryginału odznaki, udało nam się odtworzyć odznakę w jej pierwotnej formie i kształcie, a wykonanie sfinansowane zostało ze składek członkowskich wpłaconych przez członków Rodziny Podolskiej.

Kolejnym wydarzeniem było wyróżnienie Odznaką Pamiątkową Stowarzyszenia kombatantów, najbardziej aktywnych członków i sympatyków.

Prezes podziękował za prace i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia kol. Romualdowi Szmytowi i kol. Rafałowi Raniowskiemu. Przekazał również pamiątkowe dyplomy-podziękowania i prezenty książkowe najbardziej aktywnym członkom Stowarzyszenia. Omawiane było też szereg działań władz Stowarzyszenia, o których członkowie na bieżąco są informowani, w tym kwestia promocji przez stronę internetową i Facebooka. Obiecaliśmy spotkać się w przyszłym roku jeszcze we większym gronie.

Na koniec odbyła się wyborna uczta, której ukoronowaniem był przestrzenny tort z symbolami Pułku i kawalerii, z warstwami tortu w barwach Pułku, ufundowany przez kol. Raniowskiego wraz z rodziną, a wykonany przez narzeczoną kol. Raniowskiego. Jako ciekawostkę dodamy, że wnętrze tortu było również wykonane w barwach pułkowych.